ADELE POLSKA

Regulamin obowiązujący na stronie adelepolska.pl od dnia 12.11.2019r.

 

1. Autorzy strony zastrzegają sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

2. W szczególności usuwane będą komentarze, które:

– zawierają wulgaryzmy,

– obrażają autorów strony, komentujących lub inne osoby,

– obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,

– pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,

– ingerujące w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych

3. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem).

4. Komentator publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

6. Autorzy strony proszą o przestrzeganie następujących reguł:

– komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam

– staramy się nie przekraczać granicy między ironią, tonem prześmiewczym a świadomym prowokowaniem do kłótni i słownych pyskówek

– staramy się pisać w miarę poprawną polszczyzną

– w szczególności staramy się unikać błędów ortograficznych, także tzw. literówek

– nie wprowadzamy wątków zupełnie nie związanych z tematyką artykułu

– nie zamieszczamy kilku komentarzy naraz

7. Za treść komentarzy administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności

8. Autorzy strony zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich upublicznienia.

9. Kwestie, których nie wyjaśnia regulamin rozpatrywane są w zgodzie z polskim prawem.

Regulamin strony